Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleidsplan laten wij zien welke keuzes wij hebben gemaakt en hoe en waarom wij gekomen zijn tot onze specifieke werkwijze.

In het pedagogisch beleid gaat het over het hoe en waarom van het handelen van de pedagogisch medewerkers met de kinderen. Via onderstaande link kunt u het pedagogisch beleid van de betreffende locatie inzien.

1. KDV Andantestraat Ped. beleid
2. Fugaplantsoen Ped. beleid
3. BSO Andantestraat Ped. beleid
4. Sport BSO Ped. beleid
5. BSO Wisselweg ped. beleidsplan
6. Wisselweg KDV

Voedingsbeleid

Gezond voedingsaanbod

Ons voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Wij vinden het belangrijk om
kinderen gezonde voeding te bieden en zo positief bij te dragen aan hun ontwikkeling.

Lees ons voedingsbeleid